Workplace Consultancy

Resolving the mismatch

Bij grote veranderingen zoals een fusie, overname, groei/krimp, of verhuizing kan er een mismatch ontstaan tussen een organisatie en de werkomgeving. Flex Projects biedt Workplace Consultancy, waarbij wij ondersteuning bieden bij het opstellen van een Ambitie Blueprint.
Door middel van samenwerking en het identificeren van benodigdheden, activiteiten en behoeften, wordt er als onderdeel van de Ambitie Blueprint een heldere huisvestingsvisie ontwikkeld. Dit zorgt voor een werkomgeving die aansluit bij de organisatie, wat bijdraagt aan de realisatie van organisatiedoelstellingen, representatieve huisvesting, medewerkerstevredenheid en het aantrekken van talent.
Offerte aanvragen

Proces

01

Kennismaking

Inventarisatie scope
Plan van aanpak

02

Werkplek onderzoek

Inventarisatie organisatiestrategie en – doelstellingen
In kaart brengen van activiteiten en processen
Formuleren van gebruikersbehoeften, wensen en eisen.

03

Ambitie Blueprint

Formuleren van een huisvestingsvisie
Opstellen van een ruimtelijk programma van eisen
Maken van een test-fit
Optioneel: Schetsontwerp
”Het is een proces waarin we de verhalen van medewerkers beluisteren, de behoeften van het bedrijf begrijpen en deze twee met elkaar verbinden.”
Door een nauwe samenwerking met jullie als organisatie worden de benodigdheden voor de huisvesting, activiteiten en behoeften van de gebruikers geïdentificeerd en vastgelegd. Met deze verzamelde informatie kunnen we een heldere huisvestingsvisie ontwikkelen.

Deze visie schetst een gedetailleerd beeld van hoe we de toekomstige huisvesting willen vormgeven. Samen met een ruimtelijk programma van eisen en een testfit vormt dit geheel de “Ambitie Blueprint”.

De stappen in de Ambitie Blueprint bieden de juiste informatie en richtlijnen voor het implementeren van jullie huisvestingsvisie.  
Huisvestingsvisie 


Het ideale toekomstperspectief waar de werkomgeving toegevoegde waarde biedt door aan te sluiten op de gebruikersbehoeften én de organisatiedoelstellingen.

Een werkomgeving dat goed aansluit op de organisatie draagt verschillende

01

Realisatie organisatiedoelstellingen. Het is van belang om te evalueren of de huisvesting in lijn is met bredere organisatiedoelstellingen.

02

Representatieve huisvesting. Door zorgvuldige afstemming komt de huisvesting in lijn met de waarden en identiteit van de organisatie.  

03

Medewerkerstevredenheid. 69% van de werknemers vindt de werkplek één van de belangrijkste factoren om bij een bedrijf te blijven. De tevredenheid van medewerkers is gerelateerd aan binnenklimaat, geluid, drukte en beschikbaarheid van werkplekken.

04

Talent aantrekken. Investeringen in de werkomgeving kunnen dienen als troef bij het aantrekken van nieuw personeel.
Dit zijn algemene aandachtspunten die relevant zijn voor elke organisatie. Uiteraard kunnen er organisatie specifieke doelen worden vastgesteld, afhankelijk van de behoeften en omstandigheden. Tijdens het onderzoek wordt hier aandacht aan besteed.

Maak kennis met de huisvestingsadviseurs van Flex Projects!

Onze huisvestingsadviseurs Sanne en Carlijn vormen een krachtig duo dat strategische visie combineert met mensgerichte benadering.

Neem gerust eens contact met hen op!
Carlijn van Heel
Projectmanager
Sanne van Beek
Junior Projectmanager
Get in touch

Geïnteresseerd in wat
we voor jou kunnen betekenen?